zdjęcie przedstawiające właściciele FOL-MECH

Firma FOL-MECH powstała w 2014r.

Naturalny rozwój spowodował rozszerzenie oferty w 2015 r. o kompletną ofertę maszyn dla przemysłu foliowego.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu właściciela Pawła Zgorzelskiego w branży tworzyw sztucznych w 2016 r. firma FOL-MECH uzyskała dotację z działania 1.3 Mazowieckiej Jednostki Wdrożeń Projektów Unijnych na badania nad foliami jednowarstwowymi z dodatkami nano-cząstek.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań uzyskała dotację z działania 3.3 MJWPU na budowę nowego zakładu oraz rozpoczęcie produkcji folii LDPE z dodatkami nano-cząstek.

Nowa hala produkcyjna

W 2018 r. rozpoczęliśmy budowę nowej hali produkcyjnej na terenie Płockiego Parku Technologicznego.

Budynek oddaliśmy do użytkowania na początku w 2019 r. i rozpoczęliśmy w nim produkcję folii LDPE oraz nowych produktów folii z dodatkiem nano-cząstek.

Fabryka produkująca folię LDPE