Wdrożenie w przedsiębiorstwie FOL-MECH Paweł Zgorzelski wyników prac B+R w celu zaoferowania nowych produktów

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i opracowanych na ich podstawie nowych produktów – worków ze zgrzewem szczęką stałocieplną typu Y.

Planowane efekty projektu:

 • wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie oraz zleconych prac B+R oraz ich komercjalizacja,
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie procesowym, produktowym, organizacyjnym i ekologicznym,
 • wprowadzenie na rynek nowych wyrobów – worków ze zgrzewem szczęką stałocieplną typu Y,
 • pozyskanie nowych grup odbiorców i wzrost przychodów ze sprzedaży,
 • pozyskanie zagranicznych rynków zbytu i umocnienie pozycji na rynku krajowym,
 • utworzenie 1 nowego, trwałego miejsca pracy,
 • wprowadzenie rozwiązań przyjaznych środowisku, oszczędność surowcowa, racjonalne gospodarowanie zasobami,
 • wdrożenie i zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie stopnia rozpoznawalności marki FOL-MECH
 • zwiększenie doświadczenia w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R, wdrażania innowacji i wprowadzania na rynek nowych wyrobów.

Całkowita wartość projektu: 1 479 997,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 579 450,00 zł